כניסת משתמשים לשאלון האישי
אנו רוצים להודות לך שבחרת לקנות את הספר ולמלא את המבדק.
אנו תקווה שהמבדק והספר יסייעו לך להגיע לתובנות לגבי היכולות החשובות להצלחה במאה ה-21.
אנו ממליצים על ביצוע השאלון לפני קריאת הספר
קריאת הדוח לפני הספר תוכל לתרום לתובנות משמעותיות לגבי המקום בו אתה נמצא בכל יבשת.
שימו לב - קוד הסיסמא שבספר הינו אישי וחד פעמי!
בעל הקוד מורשה להיכנס פעם אחת בלבד לאזור השאלון האישי. לכן, אם אין לך כרגע זמן פנוי של כחצי שעה למילוי רציף של השאלון – מומלץ להיכנס במועד אחר
*בסיום השאלון- ניתן להוריד ולשמור את הדו"ח כקובץ, בהצלחה!
"קוד כניסה" – הקלדת הקוד אשר מופיע בתחתית עמוד 192 בספר
"סיסמה אישית" – בחירת סיסמה אישית לשמירת פרטיות בכניסה חוזרת
"שם מלא" – בחירת השם אשר יוצג בדו"ח האישי שלך
"מייל" – לא חובה למלא